פעילויות

 
 

 סידור הגינה

 
 
   
 
 

מכינים חלות לשבת

 
 

 מגבנים גבינה

 
 

 משקים פרחים בגינה

 
 

הכנת פיתות בטאבון